המכללה למיסים וחשבונאות

חדשות המכללה


עדכון מחיר דמי הבראה ליום במגזר הפרטי – החל מיום 01.07.2014

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, שנחתם ביום 19.6.2014, מחיר יום הבראה , עודכן לסך של 378 ש"ח, וזאת החל מיום 1.7.2014.


עדכון מחיר דמי הבראה ליום במגזר הציבורי – החל מיום 01.06.2014

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מיום 18.5.2014, החל מיום 1.6.2014 מחיר יום הבראה במגזר הציבורי, עודכן לסך של 427 ש"ח, וזאת החל מיום 1.6.2014.


 

עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה - החל מיום 1.1.2014

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 19.1.2014, הסכום המקסימלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה של עובדו למקום העבודה וחזרה, עודכן לסך של 26.40 ₪ ליום (במקום: 25.20 ₪ ליום), וזאת רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2014.


עדכון מחיר דמי הבראה ליום במגזר הציבורי – החל מיום 1.6.2013

מחיר יום הבראה במגזר הציבורי, עודכן לסך של 423 ש"ח, וזאת החל מיום 1.6.2013.


עדכון מחיר דמי הבראה ליום במגזר הפרטי – החל מיום 1.7.2013

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, שנחתם ביום 20.6.2013, מחיר יום הבראה , עודכן לסך של 374 ש"ח, וזאת החל מיום 1.7.2013.


החל מיום 1/10/2012 הועלה שכר המינימום לסכום של 4,300 ש"ח

שכר מינימום לחודש

מגיל 18 ומעלה

4,300.00

עד גיל 16

3,010.00

מגיל 16 עד 17

3,225.00

מגיל 17 עד 18

3,569.00

חניכים

2,580.00

 

שכר מינימום ליום

       

לפי 5 ימי עבודה בשבוע

לפי 6 ימי עבודה בשבוע

מגיל 18 ומעלה
198.46

172.00

עד גיל 16
138.92

120.40

מגיל 16 עד 17
148.85

129.00

מגיל 17 עד 18
164.72

142.76

חניכים
119.08

103.20

 

 

שכר מינימום לשעה

מגיל 18 ומעלה

23.12

עד גיל 16

17.40

מגיל 16 עד 17

18.64

מגיל 17 עד 18

20.63

חניכים

14.91

 


עדכון מחיר דמי הבראה ליום במגזר הפרטי – החל מיום 1.7.2012

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, שנחתם ביום 24.6.2012, מחיר יום הבראה , עודכן לסך של 371 ש"ח, וזאת החל מיום 1.7.2012.


עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה - החל מיום 1.1.2012

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 16.1.2012, הסכום המקסימלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה של עובדו למקום העבודה וחזרה, עודכן לסך של 25.20 ₪ ליום (במקום: 24.40 ₪ ליום), וזאת רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2012.


תוספת נקודות זיכוי בשל ילדים לאבות (נשואים וחד הוריים) ולאימהות (נשואות וחד הוריות) - החל מיום 1/1/2012

להלן פירוט נקודות זיכוי ילדים (בטבלה) אשר יינתנו, החל מיום 1 בינואר 2012, בנוסף לנקודות הזיכוי "הרגילות" שניתנו עד כה:

מצב משפחתי

גיל הילד

תוספת נקודות זיכוי

התחלת הטבה וסיומה

אישה נשואה

עד (כולל) גיל 5

נקודת זיכוי בגין כל ילד

החל משנת המס שלאחר לידתו ועד שנת המס שבה מלאו לו 5 שנים.

חד הורה (גבר / אישה) – הילדים בחזקתו

גבר נשוי 
(ההטבה היא בנוסף לנקודות הזיכוי שמקבלת אישתו)

עד (כולל) גיל 3

בשנת הלידה – 1 נקודת זיכוי בגין כל ילד

החל משנת המס שבה נולד ועד שנת המס שבה מלאו לו 3 שנים

חד הורה (גבר / אישה) – הילדים אינם בחזקתו

בכל אחת משתי שנות המס הבאות – 2 נקודות זיכוי בגין כל ילד

בשנה שבה מלאו לילד 3 שנים - 1 נקודת זיכוי בגין כל ילד

הגדרות:

"חד הורה" לרבות משפחה חד-הורית שבה ילד להורה אחד (שאחד מהוריו נפטר בשנת המס או קודם לכן או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים כגון: ילד מאומץ או ילד שנמסר בעקבות פונדקאות או ילד שנולד מתרומת זרע).

תשומת לבכם לכך, שכל העובדים שיש להם ילדים (גם גברים וגם נשים) נדרשים למלא בטופס 101 לשנת המס 2012, הן את חלק ג' הכולל את פרטיי הילדים, והן את סעיפים 7 או 8, בחלק ח' לטופס (בעמוד השני לטופס).

להורדת הטופס המעודכן - לחץ כאן.


עדכון מחיר דמי הבראה ליום במגזר הפרטי – החל מיום 1.7.2011

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, שנחתם ביום 20.6.2011, מחיר יום הבראה , עודכן לסך של 365 ש"ח, וזאת החל מיום 1.7.2011.


עדכון החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה – החל מיום 1.1.2011

בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 1.1.2011, הסכום המקסימלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה של עובדו למקום העבודה וחזרה, עודכן לסך של 24.40 ש"ח ליום,וזאת רטרואקטיבית, החל מיום 1.1.2011.


החל מיום 1/7/2011 שיעור שכר המינימום התעדכן ועומד על:

שכר מינימום לחודש : 4,100 ₪
שכר מינימום לשעה : 22.04 ₪
שכר מינימום ליום (לפי 6 ימי עבודה בשבוע): 164 ₪
שכר מינימום ליום (לפי 5 ימי עבודה בשבוע): 189.28 ₪

העלאת שיעור שכר המינימום משפיעה גם על שכרם של בני הנוער כלהלן :

גיל

השיעור משכר מינימום

השכר לחודש

(עד 40 שעות שבועיות)

השכר לשעה

(עד 173 שעות חודשיות)

עד 16

70%

2,870 ₪

16.59 ₪

עד 17

75%

3,075 ₪

17.77 ₪

עד 18

83%

3,403 ₪

19.67 ₪

חניך

60%

2,460 ₪

14.22 ₪

הערה:
החל מיום 1/10/2012 יועלה שכר המינימום לסכום של 4,300 ש"ח.


מבצע השבוע במכלל למיסים וחשבונאות!!!

קורס הנהלת חשבונות סוג 1 (בסיסי) + סוג 2 (מתקדם) – ר-ק 7,000 ש"ח (במקום : 8,200 ש"ח).
מחיר הקורס כולל מע"מ כחוק, דמי הרשמה, וספר מבחנים ותרגילים מתנה (שווי המתנה 500 ש"ח).
הקורס מאושר ומפוקח על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.
לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו לטלפון (רב קווי) : 1-700-700-088.

לחצו כאן למידע נוסף

למידע נוסף אודות קורס "הנהלת חשבונות - סוג 1 (בסיסי)" לחצו כאן »

למידע נוסף אודות קורס "הנהלת חשבונות - סוג 2 (מתקדם)" לחצו כאן »


מבצע השבוע, במכללה למיסים ולחשבונאות !!!

קורס חשב שכר בכיר – ר-ק 4,200 ש"ח (במקום : 4,900 ש"ח).
מחיר הקורס כולל מע"מ כחוק, דמי הרשמה, וספר מבחנים ותרגילים מתנה (שווי המתנה 500 ש"ח).
הקורס מאושר ומפוקח על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.
לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו לטלפון (רב קווי) : 1-700-700-088.
» לחצו כאן למידע נוסף   

הגדלת שיעורי דמי מחלה - תיקון 4 לחוק דמי מחלה

 
ביום 28.3.2011 פורסם חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א - 2011, לפיו - שיעור דמי המחלה, החל מהיום הרביעי להיעדרות מהעבודה עקב המחלה ואילך, יהיה בשיעור שכר העבודה המלא - 100% מהשכר (במקום 75%). מכאן עולה, כי עבור הימים השני והשלישי להיעדרות עקב המחלה יהיה שיעור דמי המחלה 50% מהשכר (במקום 37.5%).
 
היום הראשון להיעדרות עקב המחלה לא השתנה ונותר ללא תשלום. התיקון משפר את מצבו הסוציאלי של העובד על חשבון המעביד.
 
הזכאות לדמי מחלה הינה תקופה מצטברת של 1.5 יום לכל חודש עבודה מלא (עד 90 ימים), כאשר אם עובד לא עבד אצל המעביד בכל ימי העבודה באותו חודש, יראו 25 ימי עבודה כחודש עבודה מלא; כלומר, צבירת ימי המחלה של עובד כאמור תהיה יחסית לימי עבודתו בפועל.
 
בתיקון לחוק נקבע, כי אם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים - במקום 25 ימי עבודה יבוא 21.6667 ימי עבודה. 
 
תחילת ההוראה לגבי דמי מחלה בעד התקופה שמיום 1.4.11, אף אם החלה לפני כן.
 

הגדלת שכר המינימום במשק וההכנסה המינימאלית לתשלום דמי ביטוח

 
החל מיום 1.4.2011 הועלה שכר המינימום במשק וסכום הכנסת המינימום לתשלום דמי ביטוח לאומי ל- 3,890.25 ש"ח לחודש (במקום 3,850.18 ש"ח).מבצע החודש

לנרשמים לקורס מרתון לנכשלים בייעוץ מס - ספר מבחנים ותרגילים של הקורס מתנה (שווי המתנה 650 ₪).

» לחצו כאן למידע נוסף  


החלה ההרשמה לקורס מרתון מיסים א' ו-ב' של מועצת רואי החשבון !

» לחצו כאן למידע נוסף  

החלה ההרשמה לקורס דיני מיסים א' ו-ב' של מועצת רואי החשבון !

» לחצו כאן למידע נוסף  

ימי עיון והשתלמויות

ימי עיון לחשבי שכר בכירים

ההשתלמות היא תנאי לחידוש תעודת ההסמכה מטעם לשכת רואי החשבון בישראל

ע"פ תקנון לשכת רואי חשבון כל "חשב שכר בכיר מוסמך", נדרש להשתתף מדי שנה בשלושה ימי עיון, בהיקף של 15 שעות אקדמיות בשנה, על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי שכר מוסמכים.

ההשתתפות בימי רענון אלה מאפשרת לחשב השכר, אשר עבר בהצלחה את בחינות הלשכה, להתרענן בכל השינויים ובכל העדכונים שחלו במהלך השנה, וכך לעמוד בדרישות הלשכה לצורך המשך רישום במאגר הלשכה כ"חשב שכר בכיר מוסמך" .

במסגרת זו, תעודכן רשימת חשבי שכר מוסמכים במועדים הבאים, על מנת להבטיח שייכללו בה, רק מי שהשתתפו בימי העיון כנדרש.
תלמידים שלא ישתתפו בימי עיון כנדרש, יימחקו מהרשימה במסגרת תאריך עדכון הרשימה.

שמות המשתלמים בימי העיון יועברו ללשכה, מדי שנה, על ידי המכללות ובתי התוכנה, בכדי שרשימות חשבי השכר הבכירים המוסמכים יעודכנו.


» לחצו כאן למידע נוסף  

בוא הצטרף למאות התלמידים שקידמו את עצמם !

סניף

מסלול

יום

פתיחה

שעות לימוד

סיום

לתכנית לימודים

פסגת זאב

ערב

א'

23.06.2019

17:00-21:00

31.12.2019

לחץ כאן

רחובות

ערב

ב'

24.06.2019

17:00-21:00

31.12.2019

לחץ כאן

 


» לחצו כאן למידע נוסף

החלה ההרשמה לקורס מרתון לנכשלים בייעוץ מס לבחינות ההסמכה של מועצת יועצי המס במועד יוני 2009 !

» לחצו כאן למידע נוסף


הכנסת אישרה ביום 25/07/07 את תיקון מס' 39 לחוק עבודת נשים. מדובר בתיקון רוחבי של החוק אשר נכנס לתוקף תוך 30 ימים.

» לחצו כאן למידע נוסף  


תיקון מס' 46 לחוק עבודת נשים

הכנסת אישרה ביום 22/03/10 את תיקון מס' 46 לחוק עבודת נשים. מדובר בתיקון של החוק אשר במסגרתו הוארכה חופשת הלידה מ-14 שבועות ל-26 שבועות ואשר חל על עובדת או עובד שיצאו לחופשת לידה ביום 22/03/10 ואילך.

» לחצו כאן למידע נוסף


ביום 26.6.2007 פורסם חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 (להלן: "החוק") קובע כי עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד, שטרם מלאו לו 16 שנים, על חשבון תקופת המחלה הצבורה, ובלבד שבן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד. עובד שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או שהוא הורה יחיד, זכאי לזקוף, בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו 12 ימי היעדרות בשנה. עוד קובע החוק כי עובד זכאי לזקוף עד 30 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של ילדו, אשר טרם מלאו לו 18 שנה, אם עבד שנה לפחות אצל אותו מעביד. כאשר בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח הזכאות כאמור, או שהעובד הוא הורה יחיד, או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 60 ימי היעדרות בשנה בשל המחלה הממארת של ילדו. על פי תיקון החוק זכאות עובד לזקוף ימי היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד כאמור תקום אם עבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. כמו כן נקבע כי עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה לפחות, יהיה זכאי לזקוף עד 15 ימי היעדרות בשנה, על חשבון תקופת המחלה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם המוגבלות. כאשר בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאות זו, או שהעובד הוא הורה יחיד או שהאדם עם מוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית, העובד זכאי לזקוף עד 15 ימי היעדרות נוספים בשנה, בשל ההשגחה או הליווי המיוחדים של האדם עם המוגבלות, כאמור. הוראות תיקון החוק יחולו גם על עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות ובלבד שאין אדם אחר המטפל בו ואין אפוטרופוס אחר שניצל זכאות זו. כמו כן, תקום זכאות כאמור גם לעובד שהוא הורה במשפחת אומנה, אשר הורהו הטבעי או הורהו המאמץ של הילד או של האדם עם המוגבלות, לא ניצלו את זכאותם להיעדרות, כאמור. אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, הינו אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. בהתאם לתיקון החוק, סיוע אישי מוגדר כסיוע שהאדם עם המוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו, לרבות השגחה, ליווי וטיפול. תחילתו של תיקון החוק 90 יום מיום פרסומו.

» לחצו כאן למידע נוסף  


בית הספר לביטוח ופיננסים

המכללה למיסים ולחשבונאות עוסקת, בין השאר, בניהול קורסים במקצועות הקשורים לענף הביטוח. המכללה למיסים ולחשבונאות מקנה, בין השאר, הכשרה מקצועית ייחודית ומקיפה בנושאי ביטוח. תוכניות הלימוד בתחום הביטוח נערכו ע"י ועדות מקצועיות הכוללות אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום הביטוח.
» לחצו כאן למידע נוסף

בסוף אוגוסט 2007 פורסמו שלושה חוזרי פיקוח חדשים:

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, ידין ענתבי, חתם בסוף חודש אוגוסט 2007 על  שלושה חוזרים המהווים צעד נוסף בחיזוק מנגנוני הניהול, הפיקוח והבקרה הפנימיים בגופים מוסדיים. תהליך יישום והטמעת החוזרים יעמוד במרכז תשומת הלב של הפיקוח בשנים הקרובות – שני חוזרים דנים בהעמדת אשראי לא סחיר על ידי גופים מוסדיים ובניהול סיכוני אשראי בתיק ההשקעות וחוזר נוסף הדן במערך הביקורת הפנימית בגופים מוסדיים. מטרת החוזרים: לחזק מנגנוני הניהול, הפיקוח והבקרה הפנימיים בגופים מוסדיים.

העמדת אשראי לא סחיר על ידי גופים מוסדיים - תשתית לתמיכה ניהולית, מקצועית ותפעולית - החוזר המלא באתר הפיקוח.

ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות - החוזר המלא באתר הפיקוח.

מערך הביקורת הפנימית בגוף מוסדי - החוזר המלא באתר הפיקוח.


» לחצו כאן למידע נוסף


הזכאות לפנסיה מקיפה לכל עובד בישראל נכנסה לתוקפה ב- 1.1.2008.

» לחצו כאן למידע נוסף


הכנסת אישרה מס הכנסה שלילי וחלוקה שוויונית של נטל המס מ- 1.1.2008.

» לחצו כאן למידע נוסף


תקנות חדשות בדבר ניכוי הוצאות החזקת רכב ושווי שימוש ברכב צמוד נכנסו לתוקפן ב- 1.1.2008.

» לחצו כאן למידע נוסף


הכנסת אישרה מיני רפורמה בביטוח לאומי מ- 1.1.2008.

» לחצו כאן למידע נוסף


רואים רחוק רואים שקוף – קבצי הנהלת חשבונות במבנה אחיד לשימוש מפקחי המס

» לחצו כאן למידע נוסף


פרטים נוספים ולהרשמה : 1-700-700-088