הטיפ היומי
עובד שהתפטר על מנת להתגייס למשטרת ישראל / שירות הסוהר יהיו זכאים הוא או שאיריו לפיצויי פיטורים, אם התקיים אחד מהתנאים: שירת במשטרה / שב"ס 6 חודשים לפחות ; שירותו נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים עפ"י חוק פיצויי פיטורים; שירותו נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות.