המכללה למיסים וחשבונאות

ימי עיון לחשבי שכר בכירים

ההשתלמות היא תנאי לחידוש תעודת ההסמכה מטעם לשכת רואי החשבון בישראל

מטרת ההשתלמות
ע"פ תקנון לשכת רואי חשבון כל "חשב שכר בכיר מוסמך", נדרש להשתתף מדי שנה בשלושה ימי עיון, בהיקף של 15 שעות אקדמיות בשנה, על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי שכר מוסמכים.

ההשתתפות בימי רענון אלה מאפשרת לחשב השכר, אשר עבר בהצלחה את בחינות הלשכה, להתרענן בכל השינויים ובכל העדכונים שחלו במהלך השנה, וכך לעמוד בדרישות הלשכה לצורך המשך רישום במאגר הלשכה כ"חשב שכר בכיר מוסמך" .

במסגרת זו, תעודכן רשימת חשבי שכר מוסמכים  במועדים הבאים, על מנת להבטיח שייכללו בה, רק מי שהשתתפו בימי העיון כנדרש.
תלמידים שלא ישתתפו בימי עיון כנדרש, יימחקו מהרשימה במסגרת תאריך עדכון הרשימה.

שמות המשתלמים בימי העיון יועברו ללשכה, מדי שנה, על ידי המכללות ובתי התוכנה, בכדי שרשימות חשבי השכר הבכירים המוסמכים יעודכנו, ואלה יעודכנו באתר הלשכה במסך ניהול פרטים וכן במסך שעות השתלמות.

היקף הלימודים
כ- 15 שעות אקדמיות.

קהל היעד
בעלי תעודת "חשב שכר בכיר מוסמך" מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

תעודה
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת השתתפות בהשתלמות מטעם המכללה למיסים ולחשבונאות.

תכנית יום העיון

יום עיון

שעות

שעות אקדמאיות

פירוט הנושאים ביום העיון

דיני עבודה

 

מרצה:

מר יניב גבריאל,

עו"ד יוע"מ

08:30-15:15

7.5 שעות מתוך 15 שעות

חובה שנתית

- שינויי חקיקה בשנת 2018.

- עדכוני פסיקה בשנת 2018.

- מה צפוי לנו בשנת 2019.

- פאנל שאלות ותשובות.

ביטוח לאומי

+

מס הכנסה

 

מרצה:

מר יניב גבריאל,

עו"ד יוע"מ

08:30-15:15

7.5 שעות מתוך 15 שעות

חובה שנתית

- שינויי חקיקה בשנת 2018.

- עדכוני פסיקה בשנת 2018.

- שינויים במערך הניכויים בשנת 2018.

- שינויים במערך הניכויים בשנת 2019.

- התוכנית הכלכלית לשנים 2018 ו-2019.

- פאנל שאלות ותשובות.

 

היקף 2 ימי העיון: 15 שעות אקדמאיות (באישור לשכת רואי החשבון בישראל)

נוכחות בימי העיון מותנית בתשלום מראש.

מס' המקומות מוגבל!

מבצע ל-2 ימי העיון (15 שעות) – 590 ₪ כולל מע"מ

ההשתלמות מאושרת על ידי לשכת רואי חשבון כחלק מתוכנית ההשתלמות שעל חשב שכר בכיר
לעבור מידי שנה

רשימת ימי עיון מתוכננים ל"חשבי שכר בכירים"
באישור ובפיקוח לשכת רואי החשבון בישראל

סניף

יום

תאריך

נושא

שעות

סה"כ שעות

מבצע ל-2

ימי העיון

לטופס הרשמה

רחובות

א'

25.11.18

דיני עבודה

08:30-15:15

 

7.5 שעות

 

590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

23.12.18

ב"ל + מ"ה

08:30-15:15

 

7.5 שעות

אשדוד

ב'

26.11.18

דיני עבודה

08:30-15:15

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

24.12.18

ב"ל + מ"ה

08:30-15:15

7.5 שעות

קרית גת

ג'

27.11.18

דיני עבודה

08:30-15:15

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

25.12.18

ב"ל + מ"ה

08:30-15:15

7.5 שעות

ראש העין

ד'

28.11.18

דיני עבודה

08:30-15:15

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

26.12.18

ב"ל + מ"ה

08:30-15:15

7.5 שעות

תל אביב

ה'

29.11.18

דיני עבודה

08:30-15:15

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

27.12.18

ב"ל + מ"ה

08:30-15:15

7.5 שעות

באר שבע

ו'

30.11.18

דיני עבודה

08:00-15:15

7.5 שעות


590 ₪

כולל מע"מ

 

 

לחץ כאן

28.12.18

ב"ל + מ"ה

08:00-15:15

7.5 שעות
שנת הבחינה
מועד הבחינה
מועד אחרון לביצוע 15 שעות השתלמות

 

2017

 • 16.03.17,
 • 18.06.17,
 • 17.09.17,
 • 27.12.17.

 

עד 31.12.18

 

2016

 • 29.03.16,
 • 20.06.16,
 • 18.09.16,
 • 11.12.16.

 

עד 31.12.17

 

2015

 • 24.03.15,
 • 21.06.15,
 • 30.08.15,
 • 28.12.15.

 

עד 31.12.16

 

2014

 • 24.03.14,
 • 23.06.14,
 • 30.09.14,
 • 28.12.14.

 

עד 31.12.15

 

2013

 • 20.03.13,
 • 26.06.13,
 • 02.10.13,
 • 23.12.13.

 

עד 31.12.14

 

2012

 • 22.03.12,
 • 27.06.12,
 • 20.09.12,
 • 26.12.12.

 

עד 31.12.13

 

2011

 • 27.3.11,
 • 27.6.11,
 • 27.9.11,
 • 27.12.11.

 

עד 31.12.12

 

2010

 • 21.3.10,
 • 20.6.10,
 • 20.9.10,
 • 23.12.10.

 

עד 31.12.11

 

2009

 • 29.3.09,
 • 21.6.09,
 • 16.9.09,
 • 28.12.09.

 

עד 31.12.10

 

2008

 • 26.3.08,
 • 22.6.08,
 • 21.9.08,
 • 21.12.08.

 

עד 31.12.09